Пришибська громада
Кременчуцький район, Полтавська область

ОГОЛОШЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ

Опубліковано 15.01.2019 року

Пришибська сільська рада повідомляє, що згідно розпорядження сільського голови  № 14 від 11 січня 2019 року,  призначено конкурс на заміщення вакантних посад виконавчого комітету Пришибської сільської ради (начальник відділу  освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету та  директор комунального підприємства "Пришибське").  Конкурс відбудеться 06.02.2019 року о 10 год.00 хв. в приміщенні  Пришибської сільської ради за адресою с. Пришиб вул.. Центральна, 46  Кременчуцького району Полтавської області.

ОГОЛОШЕННЯ

Шановні, жителі громади!

         Виконавчий комітет Пришибської сільської ради повідомляє, що з  24 вересня 2018 року   проводиться аудит використання сільськогосподарських земель та польовий огляд земельних ділянок робочою групою.

   До складу групи входять представники райдержадміністрації, Держгеокадастру, сільських рад та ОТГ, відділу ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області.

 

ОГОЛОШЕННЯ

20.07..2018 року                                                   Пришибська сільська рада

                               оголошує конкурс на вакантну посаду в органах місцевого самоврядування:

-державного реєстратора виконавчого комітету Пришибської сільської ради

     Умови конкурсу: освіта повна вища за відповідним фаховим напрямком.

Особи, які відповідають вимогам та бажають взяти  участь у конкурсі, мають подати  до конкурсної комісії наступні документи:

 • заяву про участь в конкурсі ;
 • 2 фотокартки розміром  4 х 6 см.;
 • копії паспорту та ідентифікаційного коду;
 • копії документів про освіту;
 • копію трудової книжки.
 • електрону декларацію  про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру кандидата на посаду

     Документи подаються до конкурсної комісії виконавчого комітету Пришибської сільської ради впродовж 30 днів із дня оприлюднення оголошення за адресою: 39750, Полтавська область, Кременчуцький район, с. Пришиб, вул.. Центральна, 46 ( тел. (0536)73-37-10;  0960990650)

Додаткова інформація щодо підготовки до участі в конкурсі, функціональних обов’язків на посаді та умов оплати праці надається за зверненням до конкурсної комісії.

 

                         

07.06.2018 року                                                   Пришибська сільська рада

                               оголошує конкурс на вакантну посаду в органах місцевого самоврядування:

-державного реєстратора виконавчого комітету Пришибської сільської ради

     Умови конкурсу: освіта повна вища за відповідним фаховим напрямком.

Особи, які відповідають вимогам та бажають взяти  участь у конкурсі, мають подати  до конкурсної комісії наступні документи:

 • заяву про участь в конкурсі ;
 • 2 фотокартки розміром  4 х 6 см.;
 • копії паспорту та ідентифікаційного коду;
 • копії документів про освіту;
 • копію трудової книжки.
 • електрону декларацію  про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру кандидата на посаду

     Документи подаються до конкурсної комісії виконавчого комітету Пришибської сільської ради впродовж 30 днів із дня оприлюднення оголошення за адресою: 39750, Полтавська область, Кременчуцький район, с. Пришиб, вул.. Центральна, 46 ( тел. (0536)73-37-10;  0960990650)

Додаткова інформація щодо підготовки до участі в конкурсі, функціональних обов’язків на посаді та умов оплати праці надається за зверненням до конкурсної комісії.

07.06.2018 року                              ОГОЛОШУЄТЬСЯ  КОНКУРС

                         НА ПРИЗНАЧЕННЯ УПРАВИТЕЛЯ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ

На виконання вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 13.06.2016 № 150,  оголошується 10 липня 2018 року конкурс на призначення управителя багатоквартирних будинків.

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу

Виконавчий комітет Пришибської сільської ради

Вул. Центральна,46 с. Пришиб  Кременчуцького району Полтавської області  39750

2. Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу

Городянко Валентина Іванівна – сільський голова , голова комісії, тел. 0987787241

Ломейко Віра Вікторівна – начальник загального відділу , заступник голови комісії, тел. 0536733710; 0960990650.

Кононенко Аліна Олександрівна - юрист, секретар комісії,  тел. 0984719762

Для отримання конкурсної документації необхідно звертатися

Виконавчий комітет Пришибської сільської ради

Вул. Центральна,46 с. Пришиб  Кременчуцького району Полтавської області  39750

3. Критерії оцінки конкурсних пропозицій

- ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»,  зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної  площі об’єкта конкурсу – максимально 50 балів;

- рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою – максимально 15 балів;

- наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) – максимально 15 балів;

- фінансова спроможність учасника конкурсу – максимально 10 балів;

- наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства – максимально 10 балів.

4.Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання

4.1. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявністю) із зазначенням кількості сторінок; відмітка про засвідчення копії документа повинна складатися зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису уповноваженої особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії та скріплюватися печаткою (за наявності), засвідчуватися повинна кожна сторінка копії документу.

4.2. Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають:

 4.2.1. заяву про участь у конкурсі, у якій зазначають:

фізичні особи - підприємці - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ.

 4.2.2 оригінали або завірені належним чином копії наступних документів:

- копія статуту або іншого засновницького документу суб'єкта господарювання;

- довідка з органів статистики про реєстрацію;

- довідки відповідних  органів  державної  фіскальної служби про відсутність  (наявність) заборгованості  за  податковими  зобов'язаннями та  платежами ;

- копія балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період;

- довідка довільної форми, що містить інформацію про наявність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні суб’єкта господарювання);

- довідка довільної форми, що містить інформацію про наявність  персоналу суб'єкта господарювання з зазначенням кількості, рівня освіти, досвіду, кваліфікації  працівників (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) станом на  1-ше число місяця, у якому подається конкурсна пропозиція ;

- довідка довільної форми, що містить інформацію про наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;

- копія паспорту та лист-згода на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних суб'єкта господарювання, які передбачено нормами чинного  законодавства (для фізичних осіб-підприємців);

- документ що підтверджує право  уповноваженої особи представляти інтереси учасника конкурсу та засвідчувати своїм підписом документи, що стосуються конкурсу, контактні телефони цієї особи для надання інформації щодо проведення конкурсу.

- розрахунок ціни надання послуги з управління багатоквартирним будинком. Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання багатоквартирного будинку (утримання спільного майна та прибудинкової території), поточний ремонт спільного майна, оплату послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку та  винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) по кожному багатоквартирному будинку об’єкта конкурсу.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

5. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  конкурсних пропозицій

Спосіб: Конкурсна пропозиція подається особисто керівником учасника конкурсу або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Місце: Виконавчий комітет Пришибської сільської ради

Вул. Центральна,46 с. Пришиб  Кременчуцького району Полтавської області  39750

Кінцевий строк: 09 липня  2018 до 10 год.00хв., загальний відділ.

6. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями

Виконавчий комітет Пришибської сільської ради

Вул. Центральна,46 с. Пришиб  Кременчуцького району Полтавської області  39750

10 липня 2018 о 10год.00хв.».